Gi ditt bidrag

Vi du gi ei gåve til radioen kan du bruke VIPS. Skriv då dette nr.84473. Takker.

Det er region Nordvest av Misjonssambandet som eig RadioNordvest. Drifta er ei sak for NLM- foreiningane i lytteområdet, og for alle enkeltpersonar som kjenner ansvar for å bringe ut evangeliet gjennom den største ”talarstolen” på Nordvest landet.

Føremålet med RadioNordvest er:

  • at ikkje – kristne skal møte evangeliet slik at dei vert frelst
  • at kristne skal møte evangeliet slik at dei vert styrka i trua, bevart som kristne og får sjå sitt ansvar for å gje evangeliet vidare til andre.
  • at ein får hjelp til å leve som menneske og som kristen i kvardagen.

Guds ord gjennom radioen vender ikkje tomt tilbake. Du kan hjelpe oss til å nå måla ovanfor.

 

RadioNordvest treng frivillige medarbeidarar, forbønn og økonomisk støtte.

Vårt kontonummer er 8220 02 91707.

Eller ta kontakt på telefon 70174444 / 456 14 012

Hjarteleg takk.

kl. 07-09 Morgonsending 
kl. 10-11 Ti-timen
kl.16-17  Etter arbeidstid
kl.18-1930 Kveld i Nordvest

Adresser

Post

Postboks 7503
Spjelkavik,
6022 Ålesund

Besøk

Spjelkavikveien 132,
6010 Ålesund

Kontakt

E-post

post@radionordvest.no

Telefon

70 17 44 44

Mobil

456 14 012

Radio Nordvest kan du høyre på FM 101,0 i Ålesund

FM 105 (Longva) og FM 103,4 (Tussvika)

Vil du gi di støtte til Radio Nordvest?

Kontonummer: 8220.02.91707

webløsning utviklet av mWEB