Gi ditt bidrag

Det er region Nordvest av Misjonssambandet som eig RadioNordvest. Drifta er ei sak for NLM- foreiningane i lytteområdet, og for alle enkeltpersonar som kjenner ansvar for å bringe ut evangeliet gjennom den største ”talarstolen” på Nordvest landet.

Føremålet med RadioNordvest er:

  • at ikkje – kristne skal møte evangeliet slik at dei vert frelst
  • at kristne skal møte evangeliet slik at dei vert styrka i trua, bevart som kristne og får sjå sitt ansvar for å gje evangeliet vidare til andre.
  • at ein får hjelp til å leve som menneske og som kristen i kvardagen.

Guds ord gjennom radioen vender ikkje tomt tilbake. Du kan hjelpe oss til å nå måla ovanfor.

 

RadioNordvest treng frivillige medarbeidarar, forbønn og økonomisk støtte.

Vårt kontonummer er 8220 02 91707.

Eller ta kontakt på telefon 70174444 / 456 14 012

Hjarteleg takk.

kl.10-11 Søndags Ti-timen 
kl.15-17
Søndags ettermiddag

Adresser

Post

Postboks 7503
Spjelkavik,
6022 Ålesund

Besøk

Spjelkavikveien 132,
6010 Ålesund

Kontakt

E-post

post@radionordvest.no

Telefon

70 17 44 44

Mobil

456 14 012

Radio Nordvest kan du høyre på FM 101,0 i Ålesund

FM 105 (Longva) og FM 103,4 (Tussvika)

Vil du gi di støtte til Radio Nordvest?

Kontonummer: 8220.02.91707

webløsning utviklet av mWEB