Onsdag

0700-0900 Morgensending - "7til9"
1000-1100 "10-timen" - andakt ("over en åpen bibel"),ca.10:30 FORBØNNSSTUND der du kan ringe inn på telefon 70174444 eller SMS til 45614012.
1600-1700 "Etter arbeidstid" - Mye lovsang og friskere musikk,dagens "oppmuntring",div. innslag/vitnespyrd, "ett lite stykke evighet".
1800-1930 "Kveld i Nordvest" - gjenhør med søndagens "Møteplassen" og delvis reprise av dagens "10-time". Fra kl. 19: Klassisk musikk/musikkprogram

kl. 00-07 Nattsending "Lys i natten"
kl. 07-09 Morgensending "7til9"
kl. 10-11 "Ti-timen" 
kl. 16-17 "Etter arbeidstid"
kl. 18-19.30 "Kveld i Nordvest"

Adresser

Post

Postboks 7503
Spjelkavik,
6022 Ålesund

Besøk

Spjelkavikveien 132,
6010 Ålesund

Kontakt

E-post

post@radionordvest.no

Telefon

70 17 44 44

Mobil

456 14 012

Radio Nordvest kan du høyre på FM 101,0 i Ålesund

FM 105 (Longva) og FM 103,4 (Tussvika)

Vil du gi di støtte til Radio Nordvest?

Kontonummer: 8220.02.91707

webløsning utviklet av mWEB