Pensjonert misjonær Ketil Fuglestad i samtale med Magne Arild Torgersen, del 8

Ketil Fuglestad var med å starte AFRI, afrikansk næringsutvikling for noen år siden. Nå heter det "Hjelp til selvhjelp". I løpet av de femten åra de har holdt på har de fått hjelpe 800 familier til å starte sin egen lille bedrift, og de holder fortsatt på.

Pensjonert misjonær Ketil Fuglestad i samtale med Magne Arild Torgersen, del 7

Ketil Fuglestad ønska å hjelpe de som trengte det mest, men hvordan skaffe midler? Da de fikk en del av en arv, og hun som døde ville at pengene skulle brukes i Etiopia, var saken klar. De starta AFRI, afrikansk næringsutvikling. Nå heter det "Hjelp til selvhjelp". Å hjelpe fattige som har en forretningsidé, men som mangler startkapital. De starta i 2005, og fremdeles er det nye som får hjelp til å komme i gang. For å kunne fortsette å hjelpe trengende personer er de avhengig av støtte. Så om noen vil støtte "Hjelp til selvhjelp" kan penger sendes på kontonr.: 3000 46 85292. Du kan også lese om prosjekta på facebook.

Pensjonert misjonær Ketil Fuglestad i samtale med Magne Arild Torgersen, del 6

I Yavello i Sør-Etiopia er det ganske tørt. Ketil Fuglestad lurte på om det gikk an å få frukttrær til å vokse her. Det kunne bli til god hjelp for folk. Både smak, vitaminer og levebrød for flere.

Pensjonert misjonær Ketil Fuglestad i samtale med Magne Arild Torgersen, del 5

Ketil Fuglestad arbeide også noen år mellom nomadefolket i Yavello-området. Det var hungersnød i området, mange av husdyra til nomadene døde, og folk bare satt der i kø i håp om å få mat. Ketil ønska å hjelpe dem, men mangla penger.

Adventskalender, 24. luke

Bak luka i Radio Nordvest sin adventskalender på juleafta finn vi Elisabeth Nordstrand. Saman med si familie er ho utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband til Kenya. På nyåret reiser dei på nytt til Kenya.

Adventskalender, 23. luke

I adventskalenderen vår denne lille juleafta har vi langveisfrå besøk, heilt frå Japan. Det er Inger Valbø frå Sjøholt, mangeårig misjonær i Japan, som nyleg kom tilbake til Norge.

Adventskaldender, 22. luke

Bak luke 22 i vår adventskaldender finn vi Gunstein Ohma, utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband i Kenya.

Adventskaldender, 21. luke

Gjest i vår adventskalender i dag er Arne-Johan Gagnat, dagleg leiar ved Solhøgda Leirstad på Nordmøre.

Misjonær Ketil Fuglestad i samtale med Magne Arild Torgersen, del 4

Ketil Fuglestad forteller mer om bistandsarbeidet i Konso-området i Etiopia. Ved skogplanting var det viktig med stripeplanting og skogdotter for å hindre at store skogsområder brant opp om det skulle ta fyr en plass. Med den store skogplantinga var de med å bedre klimaet i området.

Adventskalenderen, luke 18

Bak luke 18 i vår adventskalender finn vi regionleiar i Region Nordvest, Jon Ove Holen. Høyr også om kva han gjorde før han blei regionleiar, blant anna var han radiomedarbeidar.

Adventskalender, luke 17

I dag er det Ellen Sundfør Johansen som er vår gjest i adventskalenderen. Ho er barne- og ungdomsarbeidar i Region Nordvest.

Adventskalender, luke 16

Bak luke 16 i vår adventskalender møter vi Steffen Stensland, pastor i Ørsta og Volda Misjonsforsamling og fellesskapsutvikler i Region Nordvest.

Misjonær Ketil Fuglestad i samtale med Magne Arild Torgersen, del 3

Bistandsarbeid, arbeid for mat i nødstider. Han var imot at menneskene bare skulle sitte i ro når de mottok mat. Det var noe med menneskeverdet. Opptil 1000 mennesker i arbeid for mat. Her fikk de hjelp samme hva religion de tilhørte. Noen plasser var det evangelister som fortalte om Jesus. Noen tok imot Jesus og fikk plass i en menighet.

Adventskalender, 15. luke

Bak dagens luke finn vi Oscar Nordbø, forkynnar i Region Nordvest og tidlegare misjonær i Elfenbeinskysten. Han deler med oss blant anna minner frå Elfenbeinskysten.

Adventskalender, 14. luke

Bak luke 14 i vår adventskalender finn vi Torstein Barlaup som er barne- og ungdomsarbeider i Region Nordvest. Her kan du bli bedre kjent med han.

Adresser

Post

Postboks 7503
Spjelkavik,
6022 Ålesund

Besøk

Spjelkavikveien 132,
6010 Ålesund

Kontakt

E-post

post@radionordvest.no

Telefon

70 17 44 44

Mobil

456 14 012

Radio Nordvest kan du høyre på FM 101,0 i Ålesund

FM 105 (Longva) og FM 103,4 (Tussvika)

Vil du gi di støtte til Radio Nordvest?

Kontonummer: 8220.02.91707

webløsning utviklet av mWEB